Maintenance: Badakhshan
Www.Water3world.Com

Home      Examination     Reconstruction     Projects     Service     Film     Wells     Documentation

Communes
 01 Arghanj Khwa 02 Argo     03 Baharak 04 Darayim 05 Fayzabad
 06 Iskashim 07 Jurm 08 Khash 09 Khwahan 10 Kishim
 11 Kohistan 12 Kuf Ab 13 Keran wa Menjan 14 Nusay 15 Raghistan
 16 Shahri Buzurg 17 Sheghnan 18 Shekay 19 Shuhada 20 Tagab
 21 Tishkan 22 Wakhan 23 Warduj 24 Yaftali Sufla 25 Yamgan
         
     Province    
         
  01 Badakhshan   02 Badghis   03P) Baghlan   04P) Balkh   05P) Bamiyan
  06 Daikondi   07 Farah   08P) Faryab   09P) Ghazni   10P) Ghowr
  11Helmand   12P) Herat   13P) Jowzjan   14P) Kabul   15P) Kandahar
  16 Kapisa   17P) Khost   18P) Konar   19P) Kunduz   20P) Laghman
  21 Lowgar   22P) Nangarhar   23P) Nimruz   24P) Nuristan   25P) Oruzgan
  26 Paktia   27P) Paktika   28P) Panjshir   29P) Parvan   30P) Samangan
  31 Sar-e Pol   32P) Takhar   33P) Vardak   34P) Zabol
     

ADRA     GAA     MRRD     NSP     Red Cross     UNICEF     UNOPS     ZOA
  
Cleen Tubes, Cleen Handpump, New parts, Paint, Plate, 30 Photos, 30 Clips, Film