Panels
 Www.Water3world.Com A visual guide to water
 
Home      Www.Office3world.Com     Www.Water3world.Com      Www.School3world.Com    

    Communes    
 01C) Arghanj Khwa 02C) Argo     03C) Baharak 04C) Darayim 05C) Fayzabad
 06C) Iskashim 07C) Jurm 08C) Khash 09C) Khwahan 10C) Kishim
 11C) Kohistan 12C) Kuf Ab 13C) Keran wa Menjan 14C) Nusay 15C) Raghistan
 16C) Shahri Buzurg 17C) Sheghnan 18C) Shekay 19C) Shuhada 20C) Tagab
 21C) Tishkan 22C) Wakhan 23C) Warduj 24C) Yaftali Sufla 25C) Yamgan
         
     Province    
         
  01P) Badakhshan   02P) Badghis   03P) Baghlan   04P) Balkh   05P) Bamiyan
  06P) Daikondi   07P) Farah   08P) Faryab Sample   09P) Ghazni   10P) Ghowr
  11P) Helmand   12P) Herat   13P) Jowzjan   14P) Kabul   15P) Kandahar
  16P) Kapisa   17P) Khost   18P) Konar   19P) Kunduz   20P) Laghman
  21P) Lowgar   22P) Nangarhar   23P) Nimruz   24P) Nuristan   25P) Oruzgan
  26P) Paktia   27P) Paktika   28P) Panjshir   29P) Parvan   30P) Samangan
  31P) Sar-e Pol   32P) Takhar   33P) Vardak   34P) Zabol
     

Return     Information     Map     Projects     Panel     Team     Price     Next


Www.Office3world.Com